เสื้อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

Object Identifier : 6107000
Work Type : เสื้อผ้า
Preferred Labels : เสื้อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : เสื้อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (เสื้อยืดสีเหลืองมีตราที่ตรงกลาง)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย