เสื้อนายร้อยรุ่น 53 “เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส

Object Identifier : 6107000126
Work Type : เสื้อผ้า
Preferred Labels : เสื้อนายร้อยรุ่น 53 “เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย