กล่องใส่ฟิมล์

Object Identifier : 6107000128
Work Type : Object
Preferred Labels : กล่องใส่ฟิมล์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : เหล็ก
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กล่องใส่ฟิมล์ของท่านพระช่วงฯ กล่องใส่ฟิล์มเหล็กผลิตจากประเทศเยอรมนี
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย