แว่นตา

Object Identifier : 6107000133
Work Type : แว่นตา
Preferred Labels : แว่นตา
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : แว่นตา Semi-Rimless Frames ทรงเหลี่ยมยี่ห้อ American Optical
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : แว่นตา