ธงสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่

Object Identifier : 6107000136
Work Type : ธง
Preferred Labels : ธงสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 17 ยาว 23 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ธงผ้าสีเขียวมีตราสัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ MAEJO INSTLTUTE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY กว้าง 17 ยาว 23 cm มีพู่สีเหลืองประกอบปลายธง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย