หมวกเบเร่ต์สีน้ำตาลอ่อน

Object Identifier : 6107000141
Work Type : หมวก
Preferred Labels : หมวกเบเร่ต์สีน้ำตาลอ่อน
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : ผ้า
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หมวกลำลองสีน้ำตาลอ่อน ไม่มียี่ห้อ Location: ห้องท่านวิภาตฯ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : หมวก