หนังสือเดินทางทูต PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Object Identifier : 6107000148
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : หนังสือเดินทางทูต PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 1959
Description/Descriptive Note : หนังสือเดินทางทูต PASSEPORT DIPLOMATIQUE หนังสือเดินทางเลขที่ D10/2502 นามผู้ถือหนังสือเดินทาง PHRA CHUANG KASHETRA
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : หนังสือเดินทาง