สมุดโน้ต CHUANG LOCHAYA

Object Identifier : 6107000150
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : สมุดโน้ต CHUANG LOCHAYA
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สมุดโน้ตหนังสีดำ หน้าสมุด CHUANG LOCHAYA ข้างหลังมีช่องสอด นามบัตรพระช่วงเกษตรศิลปการ จำนวน 3 แผ่น
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย