"เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยภรณ์"ของ วิภาต บุญศรี วังซ้าย

Object Identifier : 6107000157
Work Type :
Preferred Labels : "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยภรณ์"ของ วิภาต บุญศรี วังซ้าย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยภรณ์" พระราชทานตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2513
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ