ปริญญาบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ การเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ส่งเสริมการเกษตร)

Object Identifier : 6107000162
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ปริญญาบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ การเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ส่งเสริมการเกษตร)
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2527
Description/Descriptive Note : สภาสถาบันให้ปริญญาบัตรเพื่อแสดงความว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ส่งเสริมการเกษตร) (ห้อง อ.วิภาตฯ เอกสารในกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป))
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย