ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Object Identifier : 6107000166
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2513
Description/Descriptive Note : ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย "เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 พระราชทานตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2513 (ห้อง อ.วิภาตฯ กรอบรูปประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ