เอกสารผ่อนผันรอการเกณฑ์ทหาร

Object Identifier : 6107000170
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : เอกสารผ่อนผันรอการเกณฑ์ทหาร
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : เอกสารผ่อนผันรอการเกณฑ์ทหาร จาก เลขาธิการ ก.พ. ถึงนายบุญศรี วังซ้าย (ห้อง อ.วิภาตฯ เอกสารในกรอบรูปไม้(จำนวน 1 รูป))
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย