หนังสือสำคัญรับรองการสอบไล่ได้ชั้น 2 ของประโยคครูประถมกสิกรรม

Object Identifier : 6107000171
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : หนังสือสำคัญรับรองการสอบไล่ได้ชั้น 2 ของประโยคครูประถมกสิกรรม
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2479
Description/Descriptive Note : หนังสือสำคัญรับรองการสอบไล่ได้ชั้น 2 ของประโยคครูประถมกสิกรรม (ห้อง อ.วิภาตฯ เอกสารในกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป))
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย