แว่นตา

Object Identifier : 6107000173
Work Type : ของใช้ส่วนตัว
Preferred Labels : แว่นตา
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : แว่นตา อ.บุญศรี ขอบแว่นสีดำ ที่ใส่แว่นสีแดงมีกระดุมเม็ดหน้า ผ้าเช็ดแว่นสีเหลือง วินัย พานิช
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย