ประกาศนียบัตรสอบไล่ได้วิชาตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ

Object Identifier : 6107000179
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ประกาศนียบัตรสอบไล่ได้วิชาตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2474
Description/Descriptive Note : ประกาศนียบัตรสอบไล่ได้วิชาตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ ชั้นปีที่ ห้า ของมัธยมศึกษา เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2474 ของ เด็กชาย บุญศรี วังซ้าย (ห้อง อ.วิภาตฯ กรอบรูปประกาศนียบัตรสอบไล่ได้)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ