ใบสำคัญ ทหารนอกประจำการ

Object Identifier : 6107000180
Preferred Labels : ใบสำคัญ ทหารนอกประจำการ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2477
Description/Descriptive Note : ใบสำคัญ ทหารนอกประจำการ ประเภทที่ 2 นายบุญศรี วังซ้าย ได้เข้าบัญชี วันที่ 23 มิถุนายน 2477
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ