คำแถลงการเรื่องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม 29-10-79

Object Identifier : 6107000191
Work Type :
Preferred Labels : คำแถลงการเรื่องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม 29-10-79
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2479
Description/Descriptive Note : เอกสารคำแถลงการณ์เรื่องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ