เอกสารรางวัลหมั่นเรียน พ.ศ. 2474

Object Identifier : 6107000402
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : เอกสารรางวัลหมั่นเรียน พ.ศ. 2474
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2474
Description/Descriptive Note : ห้อง อ.วิภาตฯ เอกสารเคลือบพลาสติกในกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย