นักเรียนแม่โจ้ถอดเสื้อทำกิจกรรม (เรียกว่ายุคก่อสร้าง) อยู่แถวข้างสระเกษตร หอระฆัง บริเวณทิศเหนือ

Object Identifier : 6107000403
Work Type : Photograph
Preferred Labels : นักเรียนแม่โจ้ถอดเสื้อทำกิจกรรม (เรียกว่ายุคก่อสร้าง) อยู่แถวข้างสระเกษตร หอระฆัง บริเวณทิศเหนือ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : นักเรียนแม่โจ้ถอดเสื้อทำกิจกรรม (เรียกว่ายุคก่อสร้าง) อยู่แถวข้างสระเกษตร หอระฆัง บริเวณทิศเหนือ ผนังหน้าห้อง อ.วิภาตฯ รูปภาพตั้งโต๊ะกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย