พิธีไหว้ครูในสโมสร ในโรงเรียนเทพศาสตร์

Object Identifier : 6107000405
Work Type : Photograph
Preferred Labels : พิธีไหว้ครูในสโมสร ในโรงเรียนเทพศาสตร์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : ภาพถ่าย พิธีไหว้ครูในสโมสร ในโรงเรียนเทพศาสตร์ ผนังหน้าห้อง อ.วิภาตฯ รูปภาพแขวนผนังกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป) สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบให้ ในงานแม่โจ้ ครบ 75 ปี เดือนธันวาคม 2551
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย