กรอบรูปติดผนังกำลังแย่งธง เขียว ขาว เหลือง วิทยาลัยเกษตรนครเชียงใหม่ (แม่โจ้) พ.ศ. 2480

Object Identifier : 6107000415
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : กรอบรูปติดผนังกำลังแย่งธง เขียว ขาว เหลือง วิทยาลัยเกษตรนครเชียงใหม่ (แม่โจ้) พ.ศ. 2480
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : กรอบรูปติดผนังกำลังแย่งธง เขียว ขาว เหลือง วิทยาลัยเกษตรนครเชียงใหม่ (แม่โจ้) พ.ศ. 2480
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย