ใบบันทึก จากสุวรรณ วาจกกสิกิจ

Object Identifier : 6107000419
Work Type :
Preferred Labels : ใบบันทึก จากสุวรรณ วาจกกสิกิจ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2479
Description/Descriptive Note : ใบบันทึก จากสุวรรณ วาจกกสิกิจ เมื่อ 10/10/79 ส่งถึงหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอส่งนักเรียน นายบุญศรี วังซ้าย และ นายประยูร สิทธิชัย ฝึกงาน ก่อนไปเรียนกสิกรรมที่ฟิลิปปินส์
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ