ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Object Identifier : 6107000420
Preferred Labels : ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กองวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส่งไปสอบที่ประเทศฟิลิปปินส์) การสอบแข่งขันเพื่อรับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลในการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของกระทรวงทะบวงกรมต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2480
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ