หมายกำหนดการพิธีเลือนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2517

Object Identifier : 6107000421
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : หมายกำหนดการพิธีเลือนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2517
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2517
Description/Descriptive Note : หมายกำหนดการพิธีเลือนอันดับและแจกประกาศนียบัตร สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 15 สิงหาคม 2517
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย