หมวกผ้ากำมะหยี่สีเขียวหม่น

Object Identifier : 6107000426
Work Type : หมวก
Preferred Labels : หมวกผ้ากำมะหยี่สีเขียวหม่น
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : ผ้ากำมะหยี่
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หมวกผ้ากำมะหยี่สีเขียวหม่น ยี่ห้อ Stetson Diplomat WALLACHS Location: ห้องพระช่วงฯ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : หมวก