หมวกหม้อตาลสีกากี

Object Identifier : 6107000442
Work Type : หมวก
Preferred Labels : หมวกหม้อตาลสีกากี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หมวกข้าราชการสีกากี มีตราครุฑโลหะข้างหน้าหมวก ทำจากหนัง ยี่ห้้อ ศรีเมือง คลังเครื่องหมาย โทร.28575 ถนนเฟืองนคร พระนคร ห้องพระช่วงฯ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : หมวก