กระเป๋าแขวนแม่โจ้เกมส์ 39

Object Identifier : 6107000449
Work Type :
Preferred Labels : กระเป๋าแขวนแม่โจ้เกมส์ 39
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2539
Description/Descriptive Note : กระเป๋าแขวนใส่ของทำจากผ้าฝ้ายสีครีม มีรูปสัญลักษณ์คาวบอยขี่ม้าแม่โจ้เกมส์ 39 กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 19-20 มกราคม 2539
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย