สตริงไทค์ ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย 100 ปี

Object Identifier : 6107000458
Work Type :
Preferred Labels : สตริงไทค์ ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย 100 ปี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สตริงไทค์ ชาตกาลอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย 100 ปี งานหนักไม่เคยฆ่าคน เป็นโลหะสีดำ มีสัญลักษณ์รูปงานหนักไม่เคยฆ่าคน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย