สติงไทด์ THE HOME OF COWBOYS MAEJO UNIVERSITY

Object Identifier : 6107000459
Work Type :
Preferred Labels : สติงไทด์ THE HOME OF COWBOYS MAEJO UNIVERSITY
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : THE HOME OF COWBOYS MAEJO UNIVERSITYโลหะตรงกลางสีทองรูปนูนออกมาเป็นรูปคนขี่กระทิง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย