ถุงผ้าสู่อ้อมอกแม่โจ้ 70 ปี

Object Identifier : 6107000460
Work Type :
Preferred Labels : ถุงผ้าสู่อ้อมอกแม่โจ้ 70 ปี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ถุงผ้าสีเขียว สู่อ้อมอกแม่โจ้ 70 ปี มีตราสัญลักษณ์คาวบอยขี่ม้า
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย