สติงไทด์ MAEJO 35th Anniversary AGRI EXTENSION

Object Identifier : 6107000464
Work Type :
Preferred Labels : สติงไทด์ MAEJO 35th Anniversary AGRI EXTENSION
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : MAEJO 35th Anniversary AGRI EXTENSION สีโลหะมีสีเขียว ขาว เหลือง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย