รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยกระทรวงเกษตรไปตรวจราชการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Object Identifier : 6107000473
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยกระทรวงเกษตรไปตรวจราชการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2492
Description/Descriptive Note : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยกระทรวงเกษตรไปตรวจราชการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2492
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย