เอกสารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Object Identifier : 6107000474
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : เอกสารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีขอเชิญ คุณพระช่วงเกษตรศิลปการและคุณหญิง มาร่วมงานลีลาศเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตเกษตรศาสตร์ รุ่น 19 เนื่องในโอกาสงานฉลองปริญญาบัตร ณเวทีลีลาศลุมพินีสถาน ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2507 เวลา 20.30 น.
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย