รูปภาพติดกระดาษแข็งสีดำในทุ่งนา

Object Identifier : 6107000478
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : รูปภาพติดกระดาษแข็งสีดำในทุ่งนา
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : รูปภาพติดกระดาษแข็งสีดำในทุ่งนา รูปมีหน้า-หลังตรวจงานด้านกสิกรรมทั่วประเทศ ไม่ระบุแน่ชัดว่าจังหวัดไหน สมัยนั้นเรียกประเทศไทย ว่าสยาม ท่านดำรงตำแหน่ง คณบดีกรมเกษตร
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย