คณะศิษยานุศิษย์แม่โจ้ ขอมอบเป็นอภินันทนาการ แด่ อาจารย์ อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ

Object Identifier : 6107000485
Work Type :
Preferred Labels : คณะศิษยานุศิษย์แม่โจ้ ขอมอบเป็นอภินันทนาการ แด่ อาจารย์ อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2524
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย