โล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณ ในวาระฉลองครบรอบ 65 ปี แม่โจ้คืนถิ่น

Object Identifier : 6107000490
Work Type :
Preferred Labels : โล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณ ในวาระฉลองครบรอบ 65 ปี แม่โจ้คืนถิ่น
Source Title :
Display Measurements : ขนาดกว้าง 17 ซม. สูง 21 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2542
Description/Descriptive Note : โล่ไม้ มีชาตั้งติดกับตัวโล่ด้านหลังเป็นไม้ สีน้ำตาลเข้ม ลักษณะใบไม้ รายละเอียด มอบให้เป็นเกียรติ และขอคุณแด่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน ฉลองวาระครบรอบ 65 ปี แม่โจ้คืนถิ่น 6-7 มิถุนายน 2542
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย