โล่สโมสรไลออนส์สากล ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Object Identifier : 6107000493
Work Type :
Preferred Labels : โล่สโมสรไลออนส์สากล ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Source Title :
Display Measurements : ขนาด กว้าง 18 ซม. สูง 24 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : โล่ไม้สีดำ มีตราสัญลักษณ์ LIONS INTERNATIONAL ด้านล่างตราสัญลักษณ์เป็นรูปช่อมะกอกบนพื้นสีทอง มีขอบโล่เป็นสีทอง ด้านล่างเขียนลายไทย ลักษณะโล่เป็นเหลี่ยมมีรอยหยักมุมด้านบนและด้านล่าง มีขาตั้งติดกับตัวโล่ รายละเอียด สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และสโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ ภาค 310-1 ขอมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่ ในการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเขาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 13 ปี 2550 มอบให้ ณ วันที่ 15 กันยาน 2550 ลงนามโดย ไลนออนพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานฝ่ายสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย