โล่ขอบคุณที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีแม่โจ้- มช

Object Identifier : 6107000498
Work Type :
Preferred Labels : โล่ขอบคุณที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีแม่โจ้- มช
Source Title :
Display Measurements : ขนาด กว้าง 13 ซม. สูง 19 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2549
Description/Descriptive Note : โล่อคริลิกใส ทรง 8 เหลี่ยม มีฐานรองติดกับตัวโล่ รายละเอียด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีแม่โจ้ - มช ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ณ สนามสมโภช 700 ปี ชมรมฟุตบอลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย