โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

Object Identifier : 6107000506
Work Type :
Preferred Labels : โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551
Source Title :
Display Measurements : ขนาด หนา 1.6 ซม. กว้าง 20 ซม. สูง 28 ซม. ฐานขนาด กว้าง 8.2 ซม. ยาว 14 ซม. สูง 2 ซม. ความสูงรวมฐาน 30 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2551
Description/Descriptive Note : โล่อะคริลิกใสรูปต้นไม้ ติดกับฐานอะคริลิก 4 เหลี่ยม มีสัญลักษณ์ NECTEC และ .. ตัวโล่ รายละเอียด การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 Embedded Systems and RFID Innovation Camp and Contest 2008 เพื่อผสมผสานสร้างสรรค์แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการเทคโนโลยรีระบบสมองกลฝังตัว อาร์เอฟไอดี การออกแบบ และการตลาด รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร (Agritronics) ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายาน 2551 ลงนามโดย นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และนายศิกรินทร์ ภูมิรัตน อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย