โล่เกียรติคุณ

Object Identifier : 6107000511
Work Type :
Preferred Labels : โล่เกียรติคุณ
Source Title :
Display Measurements : ขนาด หนา 1.4 ซม. กว้าง 16 ซม. สูง 19.5 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2531
Description/Descriptive Note : โล่ไม้สี่เหลี่ยม สีโอ๊ค ด้านหน้าเป็นโลหะ มีกรอบตัวอักษรลายไทย มีขาตั้งด้านหลังติดกับตัวโล่ ด้านหน้ามีตราสัญลักษณ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด โล่เกียรติคุณมอบแด่ สถามบันเทคโนโ,ยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม่ อย่างดียิ่งทำให้ประสบความสำเร็จ ชนะเลิศฟุตบอล ยามาฮ่าไทยแลนด์คัพ ครั้งที่4 ประจำปี 2531 มอบณ วันที่ 30 มีนาคม 2531 ลงนามโดย นายไพรรัตน์ เดชะรืนทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายวรกร ตันตรานนท์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฟุตบอล สมาคมแห่งจังหวัดเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย