โล่ 100 ปี Central Luzon University

Object Identifier : 6107000513
Work Type :
Preferred Labels : โล่ 100 ปี Central Luzon University
Source Title :
Display Measurements : ขนาด ตัวโล่หนา 1 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 17 ซม. ตัวฐาน กว้าง 16 ซม. ยาว 33 ซม. สูง 1 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2007
Description/Descriptive Note : โล่อะคริลิก รูปสัญลักษณ์ 100 ปี Central Luzon University ตัวเลข 1 เป็นโลหะ ตัว 0 เป็นอะคริลิกใส่ ตัวฐานเป็นอะคริลิก 2 ชั้น ชั้นบนเป็นสีเขียว ชั้นล่างใส ด้านหน้าเลข 0 ตัวที่สองมีตราสัญลักษณ์ 100 ปี และมีตราของมหาวิทยาลัย Central Luzon University เป็นโลหะ ตัวโล่ติดกับฐาน ด้านหลังมีป้ายชื่อเล็ก ๆ เป็นโลหะ รายละเอียด 0 ตัวที่ 1 เขียนว่า Republic of the philippines CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY Scinece City of Munoz, Nueva Ecija presents this PLAZUE OF RECOGNITION to MAEJO UNIVERSITY in acknowledgement and recognition of its significant contribution to the growth and development of the Central Luzon State University. Given this11th day of April 2007 during the centennia Day Celebration of yhe Central Luzon State University, Science City of Munoz, Nueva Ecija. ลงนามโดย RODOLFO C. UNDAN President และ ATTESTED : EDGARDON C. IRANEZ Secretary of the University and of the Board of Regents ศูนย์ ตัวที่ 2 เขียนว่า 1907.CLSU.2007 CENTENNIAL CELEBRATION อยู่ด้านข้างตัวอักษร 100 ด่านล่าง เขียน "100 Years of Leadership and Excellent Service in Agricultural Education and Contryside Development" ด้านหลังมีป้ายชื่อเล็ก ๆ เป็นโลหะ เขียนว่า ANGEL ZAMORA SONS,INC. MANILA PHILIPPINES TEL. +63(2)254-1494. 254-1492
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย