ที่ระลึกพิธีเปิดป้าย อาคาร "สมิตานนท์"

Object Identifier : 6107000524
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : ที่ระลึกพิธีเปิดป้าย อาคาร "สมิตานนท์"
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2539
Description/Descriptive Note : หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดป้ายอาคารสมิตานนท์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 30 กุมภาพันธ์ 2539 Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0037 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์