โลห์อะคริลิก ขออนุโมทนา จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

Object Identifier : 6107000542
Work Type :
Preferred Labels : โลห์อะคริลิก ขออนุโมทนา จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
Source Title :
Display Measurements : ขนาด หนา 1.5 ซม กว้าง 17 ซม. สูง 18 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2545
Description/Descriptive Note : โล่อะคริลิกใส่ ทรง 13 เหลี่ยม มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดกับตัวโล่ตรงกลางมีแผ่นสีทองเขียนข้อคว่าม มีตราสัญลักษณ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร รายละเอียด ข้อความ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ขออนุโมทนาให้จิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ร่วมสร้าง สำนักปฎิบัติธรรมพุทธพจนวราภรณ์ (สาขาของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ได้บำเพ็ย จงดลบันดาลให้ท่านเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขพละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปราถนาทุกทิวาราตรีกาลเทอญฯ ลงนามโดย พระพุทธพจนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 27 ตุลาคม 2545
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย