ของที่ระลึก ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Object Identifier : 6107000562
Work Type :
Preferred Labels : ของที่ระลึก ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 2 ซม ยาว 15 ซม สูง 12 ซม
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2546
Description/Descriptive Note : กรอบไม้ขนาดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ตรงกลางเป็นแผ่นอะคริกประกบกันสองด้าน ตรงกลางเป็นแผ่นไม้เจาะรูใส่เหรียญที่ระลึก ด้านล่างกรอบไม้มีสัญลักษณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวเหรียญมี 2 ด้าน เป็นโลหะทองแดง ตัวอะคริลิกสามารถถอดออกได้ ตัวกรอบเซาะร่อง รายละเอียด ด้านหน้า เป็นตราสัญญลักษณ์ เป็นพระพิรุณ ทรงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ 2462 ด้านหลัง เป็นตราสัญลักษณ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวหนังสือด้านบน 2 กุมภาพันธ์ 2546 ครบ 60 ปี มหาวิทยาบลัยเกษตรศาสตร์
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย