กรอบรูปคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Oklahoma

Object Identifier : 6107000568
Work Type :
Preferred Labels : กรอบรูปคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Oklahoma
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบรูปไม้สีเขียว ด้านหน้าเป็นกระจกด้านหลังเป็นกระดาษอัดมีที่แขวนติดอยู่ด้านหลัง รายละเอียด ในรูปมี ดร.เทพ พงษ์พานิช และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Oklahoma 10 คน ได้นำของที่ระลึกมามอบให้เป็นสัญญลักษณ์รูปหมวกลักบี้เขียนว่า OSU OKLAHOMA STATE COWBOYS และ ป้าย เขียนว่า OKLAHOMA #1 OSU FAN OKLAHOMA STATE COWBOYS
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย