"เชือกฉุดชักราชรถ" ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Object Identifier : 6107000577
Work Type : Rope
Preferred Labels : "เชือกฉุดชักราชรถ" ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Source Title :
Display Measurements : ความยาวเชือก 18.5 เซนติเมตร
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2560
Description/Descriptive Note : เชือกสีแดง ยาว18.5 ซม. บรรจุในกรอบรูปไม้ ขนาด? เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : Thai Agricultural Culture Museum
Library of Congress Subject Headings : เชือก, งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ