การแข่งขันการพูดในที่ชุมนุมของโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรม 2515-2516

Object Identifier : 6107000584
Work Type :
Preferred Labels : การแข่งขันการพูดในที่ชุมนุมของโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรม 2515-2516
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : การแข่งขันการพูดในที่ชุมนุมของโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรม 2515-2516 THAILAND PUBLIC SPEAKING CONTEST VOCATIONAL AGRICULTURE 1972-1973 ฉบับร่าง เรียบเรียงจากกฎและระเบียบการแข่งขันการพูดในที่ชุมนุมชนระดับชาติขององค์การเกษตรกรในอนาคตของสหรัฐอเมริกา และนำมาดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย โดย วอร์เรน ที สมิธ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญแคลโปลี่ วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ บวร เมืองสุวรรณ เรียบเรียงภาษาไทย 15 สิงหาคม 2515 จำนวน 2 เล่ม
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย