โล่การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มช.-แม่โจ้ ครั้งที่ 2 27 มกราคม 2550 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

Object Identifier : 6107000725
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : โล่การแข่งขันฟุตบอลประเพณี มช.-แม่โจ้ ครั้งที่ 2 27 มกราคม 2550 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 16 cm ยาว 20 cm หนา 1 cm
Display Material/Techniques : ไม้, แผ่นโลหะ
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : โล่กรอบไม้ ตรงกลางเป็นโลหะสีทอง ตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบที่ระลึกการแข่งขันฟุตบอลประเพณี มช.-แม่โจ้ ครั้งที่ 2 27 มกราคม 2550 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย