สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮสท์) สโมสรออนส์สตรี เชียงใหม่ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ให้ความร่วมมือโครงการป้องกันยาเสพติดอาเซียนครั้งที่ 3

Object Identifier : 6107000729
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮสท์) สโมสรออนส์สตรี เชียงใหม่ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ให้ความร่วมมือโครงการป้องกันยาเสพติดอาเซียนครั้งที่ 3
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 22 cmยาว 21 cmหนา 0.5cm
Display Material/Techniques : ไม้, โลหะ
Display Creation Date : 2530
Description/Descriptive Note : สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮสท์) สโมสรออนส์สตรี เชียงใหม่ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ให้ความร่วมมือโครงการป้องกันยาเสพติดอาเซียนครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 ไลออน จรัล ชวาลา นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่(โฮสท์) ไลออน บุญร่อน ระมิงค์วงค์ ประธานโครงการฯ ไลออนเนส เยาวภา ชื่นประทุม) นายกสโมสรไลออนส์สตรีเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย