กรอบรูป แผ่นเงินรูป เจดีย์ สลักคำว่า THATLUANG LAO.P.D.R

Object Identifier : 6107000730
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : กรอบรูป แผ่นเงินรูป เจดีย์ สลักคำว่า THATLUANG LAO.P.D.R
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 13 ยาว 15.5 หนา 1.4
Display Material/Techniques : ไม้, เงิน
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบรูป แผ่นเงินรูป เจดีย์ สลักคำว่า THATLUANG LAO.P.D.R
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย